Login

E-mailadres: Wachtwoord:

Je account is nog niet bevestigd. Klik hier om een nieuwe bevestigingsmailtje te krijgen.

Disclaimer

Door je aan te melden als deelnemer aan Testpanel.nl verklaar je je akkoord met de volgende Deelnemersvoorwaarden. Testpanel.nl is een website van Dialogue Publishing B.V., Wilhelminapark 106a, 5041EE Tilburg (hierna te noemen 'Testpanel.nl'). Testpanel.nl behoudt zich het recht voor deze Deelnemersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Dialogue Publishing B.V, eigenaar van deze website, besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Dialogue Publishing B.V kan echter niet garanderen dat alle gegevens op deze website volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de (on)bereikbaarheid van deze website. Dialogue Publishing B.V is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen of ander materiaal dat door derden op deze site is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.

Dialogue Publishing B.V kan er ook niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Dialogue Publishing B.V behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Dialogue Publishing B.V is gerechtigd (maar niet verplicht) om informatie van deze website te verwijderen of ontoegankelijk te maken indien er naar mening van Dialogue Publishing B.V. sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Dialogue Publishing B.V heeft ook het recht om eventueel ingezonden/geplaatst materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Links naar andere websites

Deze website bevat een aantal links naar andere websites. Dialogue Publishing B.V is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die websites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hierover het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de sites die je bezoekt.